PISTOLET MASZYNOWY THOMPSON M1928A1 (MISTYFIKACJA)

Pistolety maszynowy Thompson M1928A1 znajdowały się na wyposażeniu US Army w trakcie trwania II wojny światowej. Wcześniejsze wersje znane stały się już w czasach prohibicji w Stanach Zjednoczonych (1919-1933), kiedy to popularne „Tommy guny” były powszechnie używane zarówno przez gangsterów, jak i policję. Stosowano do nich magazynki pudełkowe na 20 i 30 nabojów .45 ACP (11,43 × 23 mm) oraz bębnowe na 50 i 100 (w takim wypadku broń wyposażona była w dodatkowy uchwyt). W warunkach bojowych ten drugi typ magazynków z powodu częstych zacięć był stosowany niezwykle rzadko. Do 1944 roku wyprodukowano niemal 1,4 mln egzemplarzy Thompsonów.

Prezentowany egzemplarz jest mistyfikacją i powstał na potrzeby Łódzkiej Szkoły Filmowej poprzez modyfikację popularnej „Pepeszy”.

Numer seryjny: niewidoczny
Numer katalogowy:
0049732
Czas powstania:
1945<
Miejsce powstania:
Polska Rzeczpospolita Ludowa
Uwagi:
Dobry stan zachowania, egzemplarz prezentowany w zbrojowni Fortu Gerharda