KARABIN LORENZ M1854

Karabin piechoty Lorenz M1854, znany również pod oznaczeniem Infanterie Gewehr M1854, został zaprojektowany przez austriackiego porucznika Josepha Lorenza. W latach 1854 – 1866 był podstawową bronią wojsk austriackich. Karabin wyposażony był w zamek kapiszonowy, a ładowano go odprzodowo. M1854 był konstrukcją udaną, chociaż jakość broni była zróżnicowana i zależna od producenta – państwowe zakłady nie radziły sobie z ogromnym zapotrzebowaniem i produkcję zlecano również prywatnym przedsiębiorstwom, które niedostatecznie kontrolowano. Pomimo tego, karabiny Lorenza trafiały do wielu krajów w różnych stronach świata (powszechnie użytkowali ją np. powstańcy styczniowi). W trakcie wojny secesyjnej kilkaset tysięcy egzemplarzy wyeksportowano do Ameryki, gdzie znalazły się na wyposażeniu armii obu stron.  Impulsem do wycofania karabinów przez ich głównego użytkownika, czyli armię austriacką, była wojna z Królestwem Prus w 1866 r. i deklasacja ze strony odtylcowych karabinów iglicowych Draysego.

Numer seryjny: niewidoczny
Numer katalogowy:
0049422
Czas powstania:
1854 – 1866
Miejsce powstania:
Austria
Uwagi:
Dobry stan zachowania, egzemplarz prezentowany w zbrojowni Fortu Gerharda