KARABIN DRAGOŃSKI BERDAN II, WZ. 1870

W latach 60-tych XIX wieku Rosjanie poszukiwali nowej, podstawowej broni dla swoich żołnierzy. Karabin nie mógł odstawać od innych konstrukcji, w które wyposażone były nowoczesne europejskie armie. Przebywający w Ameryce rosyjski pułkownik A. P. Gorłow zarekomendował konstrukcję gen. Hirama Berdana, uczestnika wojny secesyjnej, dowódcy słynnych strzelców wyborowych Unii. Początkowo na wyposażenie trafiał karabin Berdan I (kilkadziesiąt tysięcy egzemplarzy). Wkrótce jednak został zastąpiony przez Berdan II, który 1870 – 1891 był podstawowym karabinem Armii Imperium Rosyjskiego. Broń wyposażona była w zamek tłokowy, o czterotaktowym, ślizgowo-obrotowym mechanizmie, na nabój scalony 10,7 x 58 mm R. Pierwsze partie produkowano dla Rosji w zagranicznych wytwórniach. Po otrzymaniu odpowiednich maszyn i przyswojeniu technologii wytwarzanie popularnych „Berdanek” uruchomiono w fabrykach w Tule, Iżewsku i Siestroriecku, osiągając łącznie imponującą liczbę ok. 3 mln wyprodukowanych egzemplarzy w kilku wersjach – wśród nich karabin dragoński (prezentowany egzemplarz), o zredukowanych wymiarach i wadze.

Numer seryjny: niewidoczny
Numer katalogowy:
0049710
Czas produkcji/powstania:
1870<
Miejsce powstania:
USA/Imperium Rosyjskie
Uwagi:
Dobry stan zachowania, egzemplarz prezentowany w zbrojowni Fortu Gerharda