KARABINEK AUTOMATYCZNY STG 44

Karabinek automatyczny StG 44 był wprowadzany na wyposażenie niemieckiej armii od 1943 roku. Projekt zakładał stworzenie broni uniwersalnej, łączącej ze sobą zalety pistoletów maszynowych oraz karabinów. Z tego też względu zastosowano w nim naboje 7,92 × 33 mm Kurz (amunicja pośrednia, o uśrednionych parametrach naboju pistoletowego oraz karabinowego). StG 44 był skuteczny na bliskim dystansie (ogień ciągły), a równocześnie jego zasięg efektywny sięgał nawet 600 metrów. Wyprodukowano łącznie niemal 426 tysięcy egzemplarzy. Karabinek ten uznaje się za jedną z najlepszych broni II wojny światowej i chociaż posłużył za inspirację dla kilku kolejnych projektów, to nieprawdą jest często powielana teoria, iż StG 44 był pierwowzorem dla słynnego AK-47.

Numer seryjny: niewidoczny
Numer katalogowy:
0049822
Czas powstania:
1943-1945
Miejsce powstania:
III Rzesza
Uwagi:
Dobry stan zachowania, egzemplarz prezentowany w zbrojowni Fortu Gerharda