RĘCZNY KARABIN MASZYNOWY M37 (JUGOSŁOWIAŃSKA WERSJA CZECHOSŁOWACKIEGO ZB-30J)

Ręczny karabin maszynowy ZB vz. 26 został skonstruowany przez Vaclava Holka w 1926 roku w czechosłowackich zakładach zbrojeniowych Zbrojovka Brno, które po dwóch latach rozpoczęły jego produkcję seryjną. Broń w zmodyfikowanych wersjach trafiała do armii wielu państw na całym świecie, a licencyjną produkcję rozpoczęto w m.in. Chinach, czy ZSRR. Prezentowany egzemplarz, to natomiast M37, czyli rkm produkowany od 1936 roku w Jugosławii w fabryce Kragujevac. M37 oparty był na zmodernizowanej wersji czechosłowackiego pierwowzoru, czyli ZB-30J. Zmodyfikowane rkm-y opracowano również w Wielkiej Brytanii (Bren), Japonii (wz. 96), czy Hiszpanii (FAO). ZB-26 był bronią o konstrukcji prostej i łatwej w konserwacji, przystosowaną do prowadzenia ognia pojedynczego, jak i ciągłego. Ładowanie odbywało się przy pomocy magazynków zewnętrznych na 20 lub 30 naboi (7,92 × 57 mm Mauser), które mocowano nietypowo na górze broni, przez co przyrządy celownicze umieszczone były po jej lewej stronie.

Numer seryjny: niewidoczny
Numer katalogowy:
0049742
Czas powstania:
1937-1940
Miejsce powstania:
Jugosławia
Uwagi:
Dobry stan zachowania, egzemplarz prezentowany w zbrojowni Fortu Gerharda