CIĘŻKI KARABIN MASZYNOWY SCHWARZLOSE-JANECEK VZ. 07/12/27

Ciężki karabin maszynowy Schwarzlose-Janeček vz. 07/12/27 był czechosłowacką modyfikacją podstawowego ckm-u armii Austro – Węgier podczas I wojny światowej -MG (Schwarzlose) M.7/12, stworzoną przez inżyniera Františka Janečka. Najważniejszą zmianą było przekalibrowanie broni na nabój 7,92 × 57 mm Mauser. Zasilanie odbywało się przy pomocy parcianej taśmy amunicyjnej na 250 lub 100 naboi. Lufa broni (przedłużona w tej wersji o 100 mm) chłodzona była wodą i zakończona tłumikiem płomieni. Ckm działał na zasadzie odrzutu zamka półswobodnego, który czechosłowacka modyfikacja odchudziła, wprowadzając również krótszą sprężynę odrzutu. W latach 1922 – 1937 w fabryce Zbrojovka w Brnie zmodernizowano do nowego standardu prawie 5 tys. starszych ckm-ów oraz wyprodukowano ponad 2 tys. całkiem nowych egzemplarzy. Broń osadzano najczęściej na regulowanym trójnogu, przez co mogła prowadzić ogień przeciwlotniczy. M.7/12, czyli austriacki pierwowzór i jego późniejsze warianty były użytkowane przez armie na całym świecie. Ckm-y tego typu podczas I wojny światowej montowano nawet na samolotach.

Numer seryjny: niewidoczny
Numer katalogowy:
0049892
Czas powstania:
1927<
Miejsce powstania:
Czechosłowacja
Uwagi:
Dobry stan zachowania, egzemplarz prezentowany w zbrojowni Fortu Gerharda