Pogoda Świnoujście:

Menu Zamknij

Regulamin

Muzeum Obrony Wybrzeża w Świnoujściu

REGULAMIN ZAKUPU BILETÓW DOSTĘPNYCH W SPRZEDAŻY INTERNETOWEJ MUZEUM OBRONY WYBRZEŻA W ŚWINOUJŚCIU

§1
Postanowienia Ogólne

 1. „Regulamin zakupu biletów dostępnych w sprzedaży internetowej” (zwany dalej „Regulaminem”) dotyczy zakupu biletów dostępnych w sprzedaży internetowej i wydarzenia organizowane w Muzeum Obrony Wybrzeża Fort Gerharda, mieszczącym się przy ul. Ku Morzu 5, 72-602 Świnoujście, Podziemne miasto na Wyspie Wolin ul. Wolińska 10, 72-602 Świnoujście, oraz Fort Spitzberg – Ostróg w Srebrnej Górze. Osobą sprzedającą na stronie jest podmiot: Muzeum Obrony Wybrzeża w Świnoujściu Piotr Piwowarczyk Fort Gerharda, Podziemne Miasto NIP : 9570680918
 2. Zakup biletów dostępnych w sprzedaży internetowej dotyczy wejcia do muzeum.
 3. Zakup biletów do Muzeów możliwy jest na stronie internetowej pod adresem http://muzeum.swinoujscie.pl/, www.fort-gerharda.pl, www.podzieme-miasto.pl, www.spitzberg.pl, wyłącznie po zaakceptowaniu Regulaminu oraz dokonaniu rejestracji.
 4. Zakup biletów dostępnych w sprzedaży internetowej jest możliwy w przypadku:
  • realizacji przez bank osoby dokonującej zakupu biletów dostępnych w sprzedaży internetowej płatności.
  • dostępności wolnych miejsc.
  • PayPro SA (PayPro) jest Podmiotem świadczącym Usługę na rzecz Użytkowników, z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Kanclerskiej 15 (60-327), wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numerem NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 5 476 300,00 zł, w całości opłaconym oraz do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem UKNF IP24/2014.
  • Serwis Przelewy24 (Serwis) – internetowy serwis usługowy, pośredniczącym w przekazywaniu płatności pomiędzy Płatnikiem i Akceptantem.
   Kupujący, w celu internetowego zakupu biletów, o których mowa w Regulaminie, musi posiadać infrastrukturę techniczną i system informatyczny pozwalający na korzystanie z zasobów Internetu, konta e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron WWW. Zaleca się stosowanie najbardziej aktualnej wersji jednej z następujących przeglądarek, z włączoną opcją „cookies” (obsługa plików cookies), Java Script i SSL: Microsoft Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome.
   Usługa płatności elektronicznej za bilety realizowana jest nieodpłatnie.

§2
Zakup biletów w sprzedaży internetowej

 1. Przy internetowym zakupie biletów należy dokonać wyboru muzeum, dnia, przedziału czasowego wejścia oraz rodzaju biletu.
 2. Opłata za zakup biletów dostępnych w sprzedaży internetowej dokonywana jest za pośrednictwem systemu PayPro, w wysokości odpowiadającej pełnej kwocie wartości biletów, po uprzedniej rejestracji.
 3. Przed dokonaniem płatności należy na stronach sprawdzić, czy system obsługuje bank, z którego będzie wykonywana transakcja zapłaty.
 4. W celu skutecznego zakończenia zakupu biletów dostępnych w sprzedaży internetowej, należy w ciągu 3 minut od chwili wybrania biletów dokonać płatności w ramach jednej sesji internetowej.
 5. W przypadku wystąpienia błędów systemu, po upływie czasu przeznaczonego na zakup biletów, anulowania lub odrzucenia płatności, jak również jej potwierdzenia należy postępować zgodnie z komunikatami pojawiającymi się w serwisie zakupu biletów dostępnych w sprzedaży internetowej lub w wygenerowanych automatycznie mailach.
 6. W ciągu 24 godzin od chwili zakończenia zakupu zgodnie z ustępem powyższym, system wyśle na podany adres skrzynki pocztowej wiadomość e-mail z potwierdzeniem zakupu. Zakupione bilety generują się w profilu kupującego, w zakładce „Koszyk”. Należy je pobrać i wydrukować lub zapisać na umożliwiającym wyświetlenie pliku urządzeniu mobilnym w celu okazania w punkcie kontrolnym.
 7. Bilety zakupione w systemie sprzedaży internetowej należy okazać przy kasie Muzeum.
 8. Przy zakupie internetowych biletów ulgowych posiadacz takiego biletu jest zobowiązany do posiadania dokumentu uprawniającego do ulgi i okazania go przed wejściem na do Muzeum.
 9. W przypadku dokonania zakupu biletu dostępnego w sprzedaży internetowej niezgodnie z wymogami stawianymi w regulaminie danego wydarzenia (np. niezgodnie z limitem wieku), nie przysługuje zwrot pieniędzy za dokonany zakup.
 10. Fakturę za bilety zakupione w sprzedaży internetowej można uzyskać w kasach biletowych Muzeum.
 11. Brak możliwości odstąpienia od umowy po dokonaniu płatności.
 12. Reklamacje należy zgłaszać na adres: agata.kucharska@spitzberg.pl. Termin rozpatrzenia wniosku reklamacyjnego to 14 dni.

§3
Rezerwacje biletów

 1. Rezerwacje biletów do Muzeum dla osób indywidualnych są możliwe poprzez system rezerwacyjny na stronie internetowej wyłącznie po zaakceptowaniu Regulaminu oraz dokonaniu rejestracji.
 2. Na jeden przedział godzinowy można zarezerwować maksymalnie 25 biletów.
 3. Rezerwacji można dokonać najpóźniej na 3 dni przed terminem zwiedzania.
 4. Rezerwację należy opłacić w terminie do 14 dni od jej dokonania. Brak opłacenia rezerwacji w terminie powoduje jej automatyczne anulowanie.
 5. W celu zakupu zarezerwowanych biletów należy zalogować się ponownie w sklepie i w zakładce „koszyk” dokonać płatności, zgodnie z dostępnymi formami płatności elektronicznych.

§4
Ochrona danych osobowych

 1. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016):
  • administratorem danych osobowych jest Muzeum Obrony Wybrzeża Fort Gerharda, mieszczącym się przy ul. Ku Morzu 5, 72-602 Świnoujście
  • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych,
  • dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwienia korzystania z zasobów Muzeum Obrony Wybrzeża Fort Gerharda, mieszczącym się przy ul. Ku Morzu 5, 72-602 Świnoujście- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  • odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa ,
  • dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnymi przepisami prawa,
  • użytkownicy posiadają prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych zgodnie z art.13 RODO,
  • użytkownicy posiadają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi.

§5
Postanowienia końcowe

 1. Zakup biletów w sprzedaży internetowej stanowi akcepcję niniejszego Regulaminu.
 2. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Muzeum http://muzeum.swinoujscie.pl/ i w kasach biletowych
 3. Muzeum zastrzega sobie prawo zmian niniejszego Regulaminu.
 4. Uwagi, skargi i wnioski można zgłaszać w punkcie informacyjnym Muzeum lub wysyłając wiadomość na adres mailowy kucharskaagata7@gmail.pl